Gyülekezeti héten voltunk a Mátrában

Gyülekezeti héten voltunk a Mátrában

Ha július, akkor évek óta gyülekezeti csendeshét! Több, mint 10 éve Novára jártunk, az Őrség szép fekvésű településén táboroztunk. Ebben az évben pedig a Mátra eldugott, furcsa nevű rezervátuma: Bagolyirtás...

Bővebben

Dátum:
Igehely:
Lukács 12:13-22
Igehirdető:
Találatok:
864
Igehirdetés megjegyzések:

Lukács Evangyélioma 12. rész

  13. Monda pedig néki egy a sokaság közül: Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy oszsza meg velem az örökséget.
  14. Ő pedig monda néki: Ember, ki tett engem köztetek biróvá vagy osztóvá?
  15. Monda azért nékik: Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget; mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete.
  16. És monda nékik egy példázatot, szólván: Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje.
  17. Azért magában okoskodék, mondván: Mit cselekedjem? mert nincs hová takarnom az én termésemet.
  18. És monda: Ezt cselekszem: Az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek; és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat.
  19. És ezt mondom az én lelkemnek: Én lelkem, sok javaid vannak sok esztendőre eltéve; tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél!
  20. Monda pedig néki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet te tőled; a miket pedig készítettél, kiéi lesznek?
  21. Így van dolga annak, a ki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag.
  22. Monda pedig az ő tanítványainak: Annakokáért mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a a ti éltetek felől, mit egyetek; se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek.

Elérhetőség

Budapest-Békásmegyeri Református Egyházközség

Cím: 1039 Budapest, Csobánka tér 8. (térkép)
Lelkipásztor: Sípos Aba Álmos
Fogadóórák: telefonos egyeztetést követően bármikor
Mobil: +36 30 520-7292
Tel./Fax: +36 1 243-4689
Email: lelkesz@refbekasmegyer.hu
Webmester: webmester@refbekasmegyer.hu
Facebook-oldal: ReformatusBekasmegyer