Ajánló

Legfrissebb album

Szeretettel köszöntjük a békásmegyeri református közösség nevében!

Gyülekezetünk küldetése a Jézus Krisztusban kapott örömhír továbbadása, a hívő nép tanítása és segítése a keresztyén életben, és a testvéri közösség szeretetben való megélése. Protestánsok, azon belül is reformátusok vagyunk, igyekszünk Istennek a Bibliában adott tanítása alapján élni. Hitvallásunkról bővebben...

 

Lelki alkalmaink

Istentisztelet smallHeti alkalmaink közül a legfőbb a vasárnap délelőtti istentisztelet, ahol együtt van a gyülekezet apraja-nagyja. Istentiszteletünk középpontjában a hirdetett ige és az arról szóló magyarázat áll. Emellett együtt dícsérjük Istent énekszóval és imádsággal. Minden hónap utolsó vasárnapján úrvacsorás istentiszteletre jövünk össze, amely különösen is a Jézus Krisztus evangéliumában való hitbeli megerősödésünk alkalma.

Az istentisztelettel párhuzamosan gyermekistentiszteleteket tartunk az óvodás és kisiskolás korosztály számára, valamint baba-mama szobák állnak az egészen kicsikkel érkezők rendelkezésére, ahol a kihangosításnak köszönhetően a szülők is részt vehetnek az istentiszteleten.

Ezen kívül kedden este tartunk gyülekezeti bibliaórát imaközösséggel, csütörtökön délelőtt baba-mama kört, pénteken este pedig ifjúsági bibliaórákat.

 

Egyéb gyülekezeti alkalmaink

Közösségünk életét igyekszünk különféle lelki és közösségépítő programokkal színesíteni, erősíteni.

Több gyülekezettel közösen minden év januárjában megtartjuk közös imahetünket, amelyen minden este másik gyülekezetben szolgálnak lelkészeink, az alkalom végén pedig közös imádságra van lehetőség.

Gyulihet smallÉvek óta minden nyáron megrendezzük gyülekezeti hetünket, amelyen a legfiatalabbaktól kezdve a legidősebbekig minden korosztály képviselteti magát. Ez a hét a megpihenés és a testvéri kapcsolatépítés mellett intenzív lelki hét is egyben, így délelőttünként egy-egy nagyobb témában kapunk tanítást lelkipásztorunktól, délutánonként pedig szabadidős programokon lehet résztvenni. A nap végén az esti áhitaton újra összegyűlünk Isten igéje mellett. Ezen kívül reggelente kis csoportokban tanulmányozzuk a Bibliát a napi igén keresztül.

Nyáron a gyülekezeti hét mellett két másik állandó programunk van még, ezek a templomban és környékén zajló gyermekhét, ill. a Református Játszókör gyermekhete.

Év közben eseti jelleggel szoktunk kisebb kirándulásokat, családi napokat, ifjúsági hétvégéket szervezni.

 

Keresztelő

Reformátusként a felnőttek megkeresztelése mellett a gyermekkeresztséget is gyakoroljuk, mivel hisszük, hogy Isten a hívő szülők gyermekeire nézve csodálatos ígéreteket ad, ha azok keresztyén hitben nevelik, és úgy tanítják, hogy felnövekedve megismerje Krisztus kegyelmét és hitre jutásáról önként tegyen majd bizonyságot.

 

Konfirmáció

Konfirmacio smallA Biblia útmutatása alapján a konfirmációról azt valljuk, hogy az a Krisztusban kegyelmet nyert emberek bizonyságtétele személyes hitbeli meggyőződésükről a gyülekezet közössége előtt - mind a saját hitüknek megerősítésére, mind a gyülekezet egészének lelki épülésére.

Egyházi hagyományainknak megfelelően gyermek- és felnőttkonfirmációs tanfolyamot is szervezünk, előbbi két év, utóbbi egy év időtartamú.

 

Gyülekezeti énekkarunk

Enekkar kicsiIsten szolgálatát és nevének dicsőítését jó hangú testvéreink jóvoltából énekszóval is megtehetjük. Énekkarunk Sípos Aba Álmosné Mónika vezetésével a nagyobb egyházi ünnepeink alkalmával szokott szolgálni közöttünk.

Legutóbb, 2013 adventi koncertünk alkalmával 8 szoprán, 8 alt, 3 tenor és 7 basszus hangú testvérünk szolgálta Istent énekhangjával.

 

Gyülekezetünk felépítése, vezetősége

Gyülekezetünk a bibliai elveknek megfelelően presbiteri vezetés alatt áll. A lelkész és a presbiterek (más szóhasználattal: vének) együttesen felelősek a gyülekezet lelki és közösségi életéért, ill. a tanítás tisztaságáért. A hatévente megrendezésre kerülő választásokon 10 presbitert (köztük a gondnokot) és 3 pótpresbitert jelöl ki a gyülekezet választójogokkal bíró tagsága.

 

Szolgálói csoportok

Gyülekezetünk 2012 óta tudatosan foglalkozik azzal, hogy tudatosan átgondolja, szervezze, és vezesse azokat a konkrét szolgálatokat, melyekben Jézus Krisztus prófétai, papi és királyi tiszte ölt testet gyülekezetünkben. Krisztusnak ezt a három tisztségét ma a prédikációban, a tanításban, a diakóniában, az imádságban, a lelkigondozásban és az egyházfegyelemben látjuk megjelenni. Ezért a presbitérium alá tartozó Missziói, ill. Gazdasági Bizottságon belül létrehoztunk összesen 13 szolgálói csoportot.

I. A Missziói Bizottság alá tartoznak:

 1. Igehirdetésért felelős szolgálói csoport
 2. Lakótelep eléréséért felelős szolgálói csoport
 3. Házicsoportokért felelős szolgálói csoport
 4. Gyülekezeti közösségért felelős szolgálói csoport
 5. Gyermekekért és ifjúságért felelős szolgálói csoport
 6. Felnőtt oktatásért felelős szolgálói csoport
 7. Diakóniáért felelős szolgálói csoport
 8. Testvér gyülekezeti kapcsolatokért felelős szolgálói csoport
 9. Gyülekezet zenei életéért felelős szolgálói csoport
 10. Médiáért felelős szolgálói csoport

II. A Gazdasági Bizottság alá tartoznak:

 1. Pénzügyekért és adminisztrációért felelős szolgálói csoport
 2. Műszaki ügyekért és kertgondozásért felelős szolgálói csoport
 3. Kiszolgálásért és beszerzésért felelős szolgálói csoport

 

Iskolai hitoktatás

Fontosnak tartjuk, hogy az evangélium és a Biblia tanítása eljusson azokhoz a gyermekekhez is, akik nem járnak a gyülekezetünkbe. Ezért hálásak vagyunk Pirka Zsuzsa és Szalóky Eszter  hitoktatóinknak, hogy a környékbeli iskolákban - Bárczy, Medgyessy, Zipernowszky, Mustármag - kitartóan végzik a református hitoktatói szolgálatot. Bővebben az iskolai hitoktatásról...

 

Gyülekezeti hírlevelünk

2013 szeptemberében foglaltuk össze először gyülekezetünk életének aktuális eseményeit, azóta is igyekszünk évente 2-3 alkalommal beszámolni gyülekezetünk életéről. Az aktuális és a korábbi számok is letölthetőek PDF formátumban a Médiatárból.