Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
Apostolok cselekedetei 20:13-16
Igehirdető:
Találatok:
107
Igehirdetés megjegyzések:

13 Mi pedig előre mentünk, és hajóra szállva Asszoszba utaztunk, hogy ott vegyük fel Pált, mivel így rendelkezett; odáig ugyanis gyalog akart jönni.
14 Mikor Asszoszban ránk talált, felvettük a hajóra, és Mitilénébe mentünk.
15Onnan tovább hajóztunk, és a következő napon eljutottunk Khioszig. Másnap befutottunk Számoszba, az ezt követő napon pedig elmentünk Milétoszba.
16 Pál ugyanis már előzőleg úgy döntött, hogy Efezus mellett csak elhajózik, hogy ne kelljen időt töltenie Ázsiában. Sietett, hogy lehetőleg pünkösd napjára Jeruzsálembe érkezzen.

(ApCsel 20,13-16)