Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
Lukács 22:39-46
Igehirdető:
Találatok:
1171
Igehirdetés megjegyzések:

Nagyheti előkészítő alkalom (kedd este)

 

39 Ezután eltávozott onnan, és szokása szerint az Olajfák hegyére ment. Követték a tanítványai is.
40 Mikor pedig odaért, így szólt hozzájuk: Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!
41 Azután eltávolodott tőlük mintegy kőhajításnyira, és térdre borulva így imádkozott:
42 Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.
43 Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, hogy erősítse őt.
44 Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek.
45 Amikor az imádkozás után felkelt, odament tanítványaihoz, és látta, hogy a szomorúságtól kimerülve alszanak.
46 Ekkor így szólt hozzájuk: Miért alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!

(Lukács evangéliuma 22,39-46)