Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
Márk 11:15-19
Igehirdető:
Találatok:
872
Igehirdetés megjegyzések:

Márk Evangyélioma 11. rész

  15. És Jeruzsálembe érkezének. És Jézus bemenvén a templomba, kezdé kiűzni azokat, a kik a templomban árulnak és vásárolnak vala; a pénzváltók asztalait, és a galambárúsok székeit pedig felforgatá;
  16. És nem engedi vala, hogy valaki edényt vigyen a templomon keresztül.
  17. És tanít vala, mondván nékik: Nincsen-é megírva: Az én házam imádság házának neveztetik minden nép között? Ti pedig rablók barlangjává tettétek azt.
  18. És meghallák az írástudók és a főpapok, és tanakodnak vala, hogy mi módon veszíthetnék el őt. Mert félnek vala tőle, mivelhogy az egész sokaság álmélkodik vala az ő tanításán.
  19. És mikor beestveledék, kiméne a városból.