Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
Zsoltárok 20:1-10; János 15:7
Igehirdető:
Találatok:
398
Igehirdetés megjegyzések:

Zsoltárok könyve 20. rész

  1. Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.
  2. Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve.
  3. Küldjön néked segítséget a szent helyről; és a Sionból támogasson téged.
  4. Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égőáldozataidat találja kövéreknek. Szela.
  5. Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat.
  6. Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk: teljesítse az Úr minden kérésedet!
  7. Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével.
  8. Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.
  9. Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk.
  10. Uram, segítsd meg a királyt! Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá.

 

János Evangyélioma 15. rész

  7. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek.