Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
Apostolok cselekedetei 4:1-4; Apostolok cselekedetei 4:18-20
Igehirdető:
Találatok:
600
Igehirdetés megjegyzések:

Apostolok Cselekedetei 4. rész

  1. Míg ők azonban a néphez szólottak, oda léptek hozzájuk a papok és a templom felügyelője és a sadduczeusok,
  2. Neheztelve a miatt, hogy ők a népet tanítják, és hirdetik a Jézusban a halálból való feltámadást;
  3. És rájuk veték kezüket, és veték őket őrizet alá másnapig, mert már este vala.
  4. Sokan pedig azok közül, kik hallgaták az ígét, hivének; és lőn a férfiak száma mintegy ötezer.

 

  18. Azért beszólítván őket, megparancsolák nékik, hogy teljességgel ne szóljanak és ne tanítsanak a Jézus nevében.
  19. Péter és János pedig felelvén, mondának nékik: Vajjon igaz dolog-é Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogynem Istenre, ítéljétek meg!
  20. Mert nem tehetjük, hogy a miket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.