Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
Apostolok cselekedetei 2:41-47
Igehirdető:
Találatok:
710
Igehirdetés megjegyzések:

Apostolok Cselekedetei 2. rész

  41. A kik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.
  42. És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben.
  43. Támada pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csudát és jelt tesznek vala.
  44. Mindnyájan pedig, a kik hivének, együtt valának, és mindenük köz vala;
  45. És jószágukat és marháikat eladogaták, és szétosztogaták azokat mindenkinek, a mint kinek-kinek szüksége vala.
  46. És minden nap egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel.
  47. Dícsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az idvezülőkkel.