Pápán jártunk

Pápán jártunk

November 19-én gyülekezetünk elszánt kis csapata Pápára, református egyházunk dunántúli központjába indult lelkészünk, Sípos Aba Álmos és főgondnokunk, Békefi György vezetésével, akitől már útközben számos információt kaptunk a megtekintendőkről.

Bővebben

Dátum:
Igehely:
Máté 13:24-30; Máté 13:36-43
Igehirdető:
Találatok:
1118
Igehirdetés megjegyzések:

A búza és a konkoly példázata

24 Más példázatot is mondott nekik: „Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe.
25 De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment.
26 Amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is.
27 A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és azt kérdezték tőle: Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnan van akkor benne a konkoly?
28 Ellenség tette ezt! - felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték: Akarod-e, hogy kimenjünk, és összeszedjük a konkolyt?
29 Ő azonban így válaszolt: Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is.
30 Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe.”

[...]

36 Ekkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá: „Magyarázd meg nekünk a szántóföld konkolyáról szóló példázatot.”
37 Ő pedig így válaszolt nekik: „Az, aki a jó magot veti, az Emberfia,
38 a szántóföld a világ, a jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai,
39 az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög; az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok.
40 Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén.
41 Az Emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt,
42 és a tüzes kemencébe dobják őket: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.
43 Akkor majd az igazak fénylenek Atyjuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja!”

(Máté 13,24-30 és 36-43)

Elérhetőség

Budapest-Békásmegyeri Református Egyházközség

Cím: 1039 Budapest, Csobánka tér 8. (térkép)
Lelkipásztor: Sípos Aba Álmos
Fogadóórák: telefonos egyeztetést követően bármikor
Mobil: +36 30 520-7292
Tel./Fax: +36 1 243-4689
Email: lelkesz@refbekasmegyer.hu
Webmester: webmester@refbekasmegyer.hu
Facebook-oldal: ReformatusBekasmegyer