Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
Máté 26:69-75; Zsoltárok 37:23-24
Igehirdető:
Találatok:
1416
Igehirdetés megjegyzések:

Igehirdető: Szabó László, a Budapest-Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora

69 Péter ezalatt kinn ült az udvaron. Odament hozzá egy szolgálóleány, és így szólt: „Te is a galileai Jézussal voltál.”
70 Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta: „Nem tudom, mit beszélsz.”
71 Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgálóleány, és ezt mondta az ott levőknek: „Ez a názáreti Jézussal volt.”
72 Ő ismét tagadta, mégpedig esküvel: „Nem ismerem azt az embert.”
73 Kis idő múlva az ott álldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez: „Bizony, közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad.”
74 Akkor átkozódni és esküdözni kezdett: „Nem ismerem azt az embert.” És nyomban megszólalt a kakas.
75 Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: „Mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem.” Aztán kiment onnan, és keserves sírásra fakadt.

(Máté 26,69-75)

 

23 Az ÚR irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki.
24 Ha elesik is, nem marad fekve, mert az ÚR kézen fogja.

(Zsoltárok 37,23-24)