Újra gyülekezeti héten voltunk

Újra gyülekezeti héten voltunk

Kedves Testvérek! Csodálatos kegyelme az Úrnak, hogy két év után újra együtt lehettünk a gyülekezeti csendeshéten. Helyszínünk, szállásunk a korábbi évekhez hasonlóan a Zala megyei Nován a Csicsergő Szabadidőközpont volt.

Bővebben

Dátum:
Igehely:
Jelenések 21:9-27; Jelenések 22:1-7
Igehirdető:
Találatok:
451
Igehirdetés megjegyzések:

9 És jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám: Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét.

10 Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely Istentől, a mennyből szállt alá, 

11 telve Isten dicsőségével; ragyogása hasonló volt a legértékesebb drágakőhöz, a kristályfényű jáspishoz,

12 fala nagy volt és magas, tizenkét kapuja volt, előttük tizenkét angyal, és a kapukra nevek írva, Izráel fiai tizenkét törzsének nevei: 

13 kelet felől három kapu, észak felől három kapu, dél felől három kapu, és nyugat felől három kapu.

14 A város falának tizenkét alapköve volt, és azokon a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve.

15 Aki velem beszélt, annál volt egy arany mérővessző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát: 

16 a város négyszögletű volt, és a hossza annyi, mint a szélessége; és megmérte a várost a mérővesszővel: tizenkétezer futam, hossza, szélessége és magassága egyenlő. *

17 Megmérte a falát is: száznegyvennégy könyök, emberi mértékkel, amely az angyalé is. *

18 Falának építőanyaga jáspis, és a város színarany, tiszta üveghez hasonló. 

19 A város falának alapköveit mindenféle drágakő ékesítette: az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd,

20 az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt.

21 A tizenkét kapu tizenkét gyöngy volt, a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg.

22 Nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Úr Isten és a Bárány annak a temploma.

23 És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a Bárány: 

24 a népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. 

25 Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz.

26 A népek oda viszik be kincseiket és gazdagságukat,

27 tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek: hanem csak azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe. 

(Jelenések könyve 21. fejezet)

1 Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a Bárány trónjából ered.

2 A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. 

3 És semmi nem lesz többé átok alatt a városban, hanem az Isten és a Bárány trónja lesz benne: szolgái imádják őt,

4 és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon.

5 Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön-örökké. 

6 És ezt mondta nekem: Ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr, a próféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy megmutassa szolgáinak mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie.

7 És íme, eljövök hamar: boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit.

(Jelenések könyve 22. fejezet)

Elérhetőség

Budapest-Békásmegyeri Református Egyházközség

Cím: 1039 Budapest, Csobánka tér 8. (térkép)
Lelkipásztor: Sípos Aba Álmos
Fogadóórák: telefonos egyeztetést követően bármikor
Mobil: +36 30 520-7292
Tel./Fax: +36 1 243-4689
Email: lelkesz@refbekasmegyer.hu
Webmester: webmester@refbekasmegyer.hu
Facebook-oldal: ReformatusBekasmegyer