Újra gyülekezeti héten voltunk

Újra gyülekezeti héten voltunk

Kedves Testvérek! Csodálatos kegyelme az Úrnak, hogy két év után újra együtt lehettünk a gyülekezeti csendeshéten. Helyszínünk, szállásunk a korábbi évekhez hasonlóan a Zala megyei Nován a Csicsergő Szabadidőközpont volt.

Bővebben

Dátum:
Igehely:
Ézsaiás 31
Igehirdető:
Találatok:
392
Igehirdetés megjegyzések:

1 Jaj azoknak, akik Egyiptomba mennek segítségért, akik lovakban reménykednek! A harci kocsik tömegében bíznak, és az abba fogott lovak nagy erejében; de nem tekintenek Izráel Szentjére, nem folyamodnak az ÚRhoz.
2 De ő is bölcs, és veszedelmet hoz, nem másítja meg szavát, hanem rátámad a gonoszok házára, és azokra, akik segítséget ígértek a gonosztevőknek.
3 Hiszen Egyiptom csak ember, nem Isten! Lova is csak test, nem pedig lélek! Ha kinyújtja kezét az ÚR, elbukik a segítő, és elesik, akinek segített: mindnyájan együtt pusztulnak el.
4 Mert ezt mondta nekem az ÚR: Ahogyan morog az oroszlán, az erős, fiatal hím a zsákmánya fölött, ha összegyűl is ellene valamennyi pásztor, és nem retten meg kiáltozásuktól, nem hunyászkodik meg a lármától, amit csapnak: úgy száll le a Seregek URa, hogy harcoljon Sion hegyéért és dombjáért.
5 Mint repdeső madársereg, úgy oltalmazza a Seregek URa Jeruzsálemet: oltalmazza és megmenti, megvédi és megtartja
6 Térjetek meg ahhoz, akitől oly messze távolodtatok, Izráel fiai!
7 Azon a napon mindenki megveti ezüstbálványait és aranybálványait, amelyeket bűnös kezeitekkel készítettetek.
8 Elbukik Asszíria, de nem férfiak kardjától, nem emberek kardja pusztítja el. Menekülnie kell a kard elől, ifjainak pedig kényszermunkára kell menniük.
9 Kőszála riadtan menekül, vezérei rettegve hagyják el a zászlót. Így szól az ÚR, kinek tüze a Sionon, kemencéje Jeruzsálemben van.

(Ézsaiás 31)

Elérhetőség

Budapest-Békásmegyeri Református Egyházközség

Cím: 1039 Budapest, Csobánka tér 8. (térkép)
Lelkipásztor: Sípos Aba Álmos
Fogadóórák: telefonos egyeztetést követően bármikor
Mobil: +36 30 520-7292
Tel./Fax: +36 1 243-4689
Email: lelkesz@refbekasmegyer.hu
Webmester: webmester@refbekasmegyer.hu
Facebook-oldal: ReformatusBekasmegyer