Pápán jártunk

Pápán jártunk

November 19-én gyülekezetünk elszánt kis csapata Pápára, református egyházunk dunántúli központjába indult lelkészünk, Sípos Aba Álmos és főgondnokunk, Békefi György vezetésével, akitől már útközben számos információt kaptunk a megtekintendőkről.

Bővebben

Dátum:
Igehely:
János 6:1-15
Igehirdető:
Találatok:
657
Igehirdetés megjegyzések:

  János Evangyélioma 6. rész
  1. Ezek után elméne Jézus a galileai tengeren, a Tiberiáson túl.
  2. És nagy sokaság követé őt, mivelhogy látják vala az ő csodatételeit, a melyeket cselekszik vala a betegeken.
  3. Felméne pedig Jézus a hegyre, és leüle ott a tanítványaival.
  4. Közel vala pedig husvét, a zsidók ünnepe.
  5. Mikor azért felemelé Jézus a szemeit, és látá, hogy nagy sokaság jő hozzá, monda Filepnek: Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek?
  6. Ezt pedig azért mondá, hogy próbára tegye őt; mert ő maga tudta, mit akar vala cselekedni.
  7. Felele néki Filep: Kétszáz dénár árú kenyér nem elég ezeknek, hogy mindenikök kapjon valami keveset.
  8. Monda néki egy az ő tanítványai közül, András, a Simon Péter testvére:
  9. Van itt egy gyermek, a kinek van öt árpa kenyere és két hala; de mi az ennyinek?
  10. Jézus pedig monda: Ültessétek le az embereket. Nagy fű vala pedig azon a helyen. Leülének azért a férfiak, számszerint mintegy ötezeren.
  11. Jézus pedig vevé a kenyereket, és hálát adván, adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek; hasonlóképen a halakból is, a mennyit akarnak vala.
  12. A mint pedig betelének, monda az ő tanítványainak: Szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne veszszen.
  13. Összeszedék azért, és megtöltének tizenkét kosarat az öt árpa kenyérből való darabokkal, a melyek megmaradtak vala az evők után.
  14. Az emberek azért látva a jelt, a melyet Jézus tőn, mondának: Bizonnyal ez ama próféta, a ki eljövendő vala a világra.
  15. Jézus azért, a mint észrevevé, hogy jőni akarnak és őt elragadni, hogy királylyá tegyék, ismét elvonula egymaga a hegyre.

Elérhetőség

Budapest-Békásmegyeri Református Egyházközség

Cím: 1039 Budapest, Csobánka tér 8. (térkép)
Lelkipásztor: Sípos Aba Álmos
Fogadóórák: telefonos egyeztetést követően bármikor
Mobil: +36 30 520-7292
Tel./Fax: +36 1 243-4689
Email: lelkesz@refbekasmegyer.hu
Webmester: webmester@refbekasmegyer.hu
Facebook-oldal: ReformatusBekasmegyer