Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
Apostolok cselekedetei 16:6-10
Igehirdető:
Találatok:
182
Igehirdetés megjegyzések:

6 Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában.
7 Amikor Míszia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus Lelke nem engedte őket.
8 Ezért Míszián áthaladva lementek Tróászba.
9 Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak: egy makedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt: Jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre!
10 A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük: Isten oda hívott minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot.

(ApCsel 16,6-10)