Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
Apostolok cselekedetei 10:17-23
Igehirdető:
Találatok:
212
Igehirdetés megjegyzések:

17 Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, íme, azok a férfiak, akiket Kornéliusz küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt,
18 és bekiáltva megkérdezték, hogy ott van-e szálláson Simon, akit Péternek is hívnak.
19 Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a Lélek: Íme, három férfi keres téged:
20 kelj fel hát, menj le, és eredj el velük! Semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket!
21 Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk: Íme, én vagyok az, akit kerestek. Milyen ügyben jártok itt?
22 Azok így feleltek: Kornéliusz százados, ez az igaz és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt a kijelentést kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz.
23 Ekkor Péter behívta, és vendégül látta őket.

Apostolok cselekedetei 10,17-23