Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
Lukács 22:66-71
Igehirdető:
Találatok:
1135
Igehirdetés megjegyzések:

Nagyheti előkészítő alkalom (csütörtök este)

66 Amint megvirradt, összegyűlt a nép véneinek tanácsa, a főpapok és az írástudók. Jézust a nagytanács elé vezették,
67 és felszólították: Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk! Ő pedig így válaszolt: Ha megmondom nektek, nem hiszitek,
68 ha pedig én kérdezlek titeket, nem feleltek.
69 De mostantól fogva ott ül majd az Emberfia a mindenható Isten jobbján.
70 Erre mind azt kérdezték: Akkor hát te vagy az Isten Fia? Ti mondjátok, hogy én vagyok – felelte nekik.
71 Azok pedig így szóltak: Mi szükségünk van még tanúvallomásra? Hiszen magunk hallottuk a saját szájából.

(Lukács evangéliuma 22,66-71)