Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
Róma 8:31-39; Példabeszédek 22:28
Igehirdető:
Találatok:
1312
Igehirdetés megjegyzések:

31 Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?
32 Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?
33 Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít.
34 Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk.
35 Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver?
36 Amint meg van írva: „Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat.”
37 De mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket.
38 Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak,
39 sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

(Róma 8,31-39)

 

Ne mozdítsd el az ősi határt, amelyet őseid jelöltek ki!

(Példabeszédek 22,28)