Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
János 7:40-53
Igehirdető:
Találatok:
1347
Igehirdetés megjegyzések:

40 A sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták: Valóban ő a próféta.
41 Mások így szóltak: Ő a Krisztus. Többen pedig ezt mondták: Csak nem Galileából jön el a Krisztus?
42 Nem azt mondta-e az Írás, hogy a Krisztus Dávid magvából és Betlehemből jön el, abból a faluból, ahol Dávid élt?
43 Ellentét támadt tehát miatta a sokaságban:
44 némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét.
45 A szolgák visszamentek a főpapokhoz és a farizeusokhoz, akik ezt kérdezték tőlük: Miért nem hoztátok ide?
46 A szolgák így feleltek: Ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő.
47 A farizeusok ezt mondták nekik: Titeket is megtévesztett?
48 Vajon a vezetők vagy a farizeusok közül hitt-e benne valaki?
49 De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott!
50 Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála, és közülük való volt, így szólt hozzájuk:
51 Elítéli-e az embert a mi törvényünk, míg ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett?
52 Azok pedig így válaszoltak neki: Talán te is galileai vagy? Nézz utána és lásd be, hogy Galileából nem támad próféta.
53 Ezután mindenki hazament.

(János 7,40-53)