Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
Máté 16:13-18
Igehirdető:
Találatok:
1705
Igehirdetés megjegyzések:

Ünnepi istentisztelet - fiatalok és felnőttek konfirmációs fogadalomtétele (a felvételen csak az igehirdetés rész hallható)

 

13 Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát?”
14 Ők így válaszoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.”
15 Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti kinek mondotok engem?”
16 Simon Péter megszólalt, és így felelt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.”
17 Jézus így válaszolt neki: „Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám.
18 Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.

(Máté 16,13-18)