Ajánló

Legfrissebb album

Minden megkeresztelt gyermeket hívunk és várunk hitoktatásra, hiszen szüleik ígéretet tettek Isten előtt, hogy gyermeküket Isten félelemben és Isten félelmére nevelik és neveltetik. Természetesen minden meg nem keresztelt gyermek számára is nyitva áll a lehetőség a hitoktatásba és a gyülekezeti életbe való bekapcsolódásra. A konfirmáció tulajdonképpen a hitoktatás záró eleme.

Gyülekezetünkben 2 éves felkészülés után tehetnek vizsgát a konfirmandusok. Optimális helyzetben az általános iskola 7-edik és 8-adik osztályának idejére esik a tanfolyam, de lehet ettől eltérő is azok esetében, akik később jelentkeznek. (8-adik osztály előtt senki sem tehet záróvizsgát.)

Mivel a gyermekként megkereszteltek esetében a szülők a konfirmáció alkalmával való hitvallástételre vonatkozólag is ígéretet tettek, felelősek Isten előtt tett ígéretük megtartásáért. A meg nem keresztelt gyermekeket a konfirmációs vizsgával egy időben és annak keretében kereszteljük meg.