Ajánló

Legfrissebb album

 

Csütörtöki igemagyarázat - 2021.07.01

 

 

Az aktuális és a korábbi igemagyarázatok megtalálhatóak gyülekezetünk YouTube-csatornáján: https://www.youtube.com/channel/...

 

 

Keddi bibliaóra - 2021.06.29

 

 

Az aktuális és a korábbi igemagyarázatok megtalálhatóak gyülekezetünk YouTube-csatornáján: https://www.youtube.com/channel/...

 

Gyulekezet

Kedves Testvérek!

Ezúton is tájékoztatást adunk arról, hogy presbitériumunk, - a MRE Zsinat-elnökség ajánlásnak helyt adva - többségi szavazással úgy döntött, hogy 2021. május 2-án újra megszólal az úrnapi istentiszteletre hívogató harangszó, megnyitjuk templomunk ajtaját.

Bővebben...

Kedves Testvérek!

 

A 2021 nagyheti és húsvéti alkalmaink igehirdetései meghallgathatók, letölthetők:

március 30. kedd (előkészítő alkalom) - János evangéliuma 18,28-32 (videó)

március 31. szerda (előkészítő alkalom) - János evangéliuma 18,33-40 (videó)

ápr. 1. csütörtök (előkészítő alkalom) - János evangéliuma 19,1-16 (videó)

ápr. 2. péntek (nagypéntek) - "Bele, a közepébe!" - János evangéliuma 19,16-30 (videó, hang)

ápr. 4. vasárnap (húsvét vasárnap) - "Váratlan vagy érthetetlen?" - János evangéliuma 20,1-23 (videó, hang)

ápr. 5. hétfő (húsvét hétfő) - "Teljességgel érthetetlen?" - János evangéliuma 20,19-23 (videó, hang)

 

Kedves Testvérek!

 

A csütörtöki igealkalom megtekinthető az alábbi videóban:

 

1. Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta. 2. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá; 3. oda járultak hozzá, és ezt mondták: "Üdvözlégy, zsidók királya!" - és arcul ütötték. 4. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk: "Íme, kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne." 5. Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a töviskorona és a bíborruha. Pilátus így szólt hozzájuk: "Íme, az ember!" 6. Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak: "Feszítsd meg, feszítsd meg!" Pilátus pedig ezt mondta nekik: "Vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek." 7. A zsidók így válaszoltak neki: "Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát." 8. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. 9. Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust: "Honnan való vagy te?" De Jézus nem felelt neki. 10. Pilátus ekkor így szólt hozzá: "Nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszíttesselek?" 11. Jézus így válaszolt: "Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked: ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne." 12. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak: "Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja: aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak." 13. Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust az épület elé, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet Kövezett-udvarnak, héberül pedig Gabbatának neveztek. 14. A húsvétra való előkészület napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz: "Íme, a ti királyotok!" 15. Azok pedig felkiáltottak: "Vidd el, vidd el, feszítsd meg!" Pilátus ezt mondta nekik: "A ti királyotokat feszítsem meg?" A főpapok így válaszoltak: "Nem királyunk van, hanem császárunk!" 16. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust,”

János evangéliuma 19,1-16