Ajánló

Legfrissebb album

Kedves Testvérek!

 

A szerdai bűnbánati alkalom megtekinthető az alábbi videóban:

57 Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének.
58 Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájáig, bement az udvarra, és ott ült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz ennek a vége.
59 A főpapok pedig és az egész nagytanács hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák,
60 de nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten,
61 akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta: Le tudom rombolni az Isten templomát, és három nap alatt fel tudom építeni.
62 A főpap felállt, és így szólt hozzá: Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak?
63 Jézus azonban hallgatott. A főpap azt mondta neki: Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten Fia!
64 Jézus így felelt: Te mondtad. Sőt, azt mondom nektek: mostantól fogva meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin.
65 A főpap ekkor megszaggatta ruháját, és így szólt: Istent káromolta! Mi szükségünk van még tanúkra? Íme, most hallottátok az istenkáromlást.
66 Mit gondoltok? Azok így feleltek: Méltó a halálra!
67 Azután szembeköpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték,
68 és ezt mondták: Prófétáld meg nekünk, Krisztus, ki ütött meg téged!

(Máté evangéliuma 26, 57-68)

 

"Egy körben Jézussal - akik körébe léptek, de nem találtak befogadást"

 

Kedves Testvérek!

 

A nagyheti bűnbánati alkalmakat minden nap 17:00-kor tesszük fel honlapunkra.

 

A keddi bűnbánati alkalom megtekinthető az alábbi videóban:

30 Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére.
31 Akkor így szólt hozzájuk Jézus: Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert meg van írva: „Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai.”
32 De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába.
33 Ekkor Péter így szólt hozzá: Ha mindenki megbotránkozik is benned, én soha meg nem botránkozom.
34 Jézus ezt mondta neki: Bizony mondom neked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem.
35 Péter így válaszolt: Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is.

(Máté evangéliuma 26, 30-35)

 

"Egy körben Jézussal - akiket meghívott, de kétségbe vonták igazát"

 

Sipos Aba Álmos, a Békásmegyeri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítata a koronavírus járvány idején a reformatus.hu-n

„Azután ezt a példázatot mondta: „Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta erre a vincellérnek: Íme, három éve, hogy idejárok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki: Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom, hátha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki.” (Lk 13, 6-9)

 

(forrás: https://www.youtube.com/watch...)

 

Tudnivalok

Kedves Testvérek!

 

Az országban kihirdetett vészhelyzet miatt sajnos most nincs módunk a megszokott személyes találkozásokra. Ezt igyekszünk lehetőségeink szerint ellensúlyozni azzal, hogy az interneten keresztül adunk istentisztelet közvetítést, illetve Biblia-magyarázatokat.

 

Gyülekezetünk YouTube-csatornáját ezen a linken találják: https://www.youtube.com/channel/...

Azok számára, akik nem szeretnének lemaradni az újabb anyagokról, lehetőségként javasoljuk, hogy iratkozzanak fel a csatornára. A feliratkozók automatikus értesítést kapnak, amikor új video-anyagokat töltünk fel. (Feliratkozás módja: a fenti linkre való kattintás után, a megjelenő ablakban a piros keretben lévő FELIRATKOZÁS gombra kell kattintani.)

Technikai okok miatt letiltottuk az egyes videók alatti hozzászólás lehetőségét.

Akinek építő észrevétele van, kérjük, hogy a honlapunkon megtalálható elérhetőségeinken jelezze.

 

Mi előreláthatóan kedden (bibliaóra), csütörtökön és szombaton (áhitat) jelentkezünk előre felvett anyagokkal, vasárnap pedig online közvetítéssel adjuk istentiszteleti alkalmunkat 09:30-tól. Az istentisztelet az online közvetítést követően, mint rögzített anyag visszanézhető lesz a következő vasárnapig.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően istentiszteleteink hanganyaga (mp3 formátumban) az istentiszteletet követően, vasárnap délutántól honlapunkon letölthető lesz.

 

Ezúton is emlékeztetjük a Testvéreket, hogy keresztyén hitünk és istentiszteletünk elmaradhatatlan megnyilvánulása a hálából fakadó adakozás. Gyülekezetünk önfenntartó, tehát az önkéntes adományokból látjuk el szolgálatunkat. Mindazokat tehát, akik Isten iránti hála-adományaikat szeretnék hozzánk eljuttatni, buzdítjuk, hogy utalják gyülekezetünk bankszámlájára, a közleményben való megjelöléssel (perselypénz, fenntartói járulék, adomány).

Bankszámla számunk:
10201006-50142251-00000000 – Budapest-Békásmegyeri Református Egyházközség (K&H Bank)

Akik ilyen módon nem tudják adományukat hozzánk eljuttatni, azoktól azt kérjük, hogy tegyék félre, és majd a vészhelyzet elmúltával hozzák el személyesen gyülekezetünkbe.

Mindazokat, akik gyülekezetünk tagjai közül szükséget szenvednek, és arra megoldást nem találnak, arra kérjük, hogy jelezzék felénk elérhetőségeinken, hogy lehetőségeinkhez mérten segíteni tudjuk őket.

 

Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe, hogy a reformatus.hu weboldalon minden hétfőn, szerdán és pénteken áhítat-sorozat látható, „Áldás, békesség minden időben” címmel.

 

Mivel szokatlan, és járatlan út ez mindannyiunk számára, a Testvérek türelmét, megértését és segítőkész támogatását is kérjük az előttünk álló kihívások megoldásában, hálásan megköszönve eddigi felajánlásaikat! Imádkozzunk egymásért, figyeljünk egymásra, segítsük egymást!

 

„Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert TE velem vagy!” (Zsoltárok 23,4)

 

2020.03.20

2019 évi karácsonyi, szilveszteri és újévi istentiszteleteink hangfelvétele letölthető honlapunkról:

december 25. szerda

december 26. csütörtök

december 31. kedd

január 1. szerda

 

Továbbá a gyermekek karácsonyi műsora, amely a december 22. vasárnapi istentisztelet keretében hangzott el, megtekinthető a Youtube videóportálon: