Ajánló

Legfrissebb album

Kedves Testvérek!

 

A szerdai igealkalom megtekinthető az alábbi videóban:

 

33. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust, és megkérdezte tőle: "Te vagy a zsidók királya?"
34. Jézus viszont ezt kérdezte tőle: "Magadtól mondod-e ezt, vagy mások mondták neked rólam?"
35. Pilátus erre így szólt: "Hát zsidó vagyok én? A te néped és a főpapok adtak át nekem téged: Mit tettél?"
36. Jézus így felelt: "Az én országom nem e világból való: ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való."
37. Pilátus ezt mondta neki: "Akkor mégis király vagy te?" Jézus így válaszolt: "Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra."
38. Pilátus így szólt hozzá: "Mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk: "Én nem találok benne semmiféle bűnt.
39. Szokás nálatok, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén: akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát?"
40. Ekkor újra kiáltozni kezdtek: "Ne ezt, hanem Barabbást!" Ez a Barabbás pedig rabló volt.”

János evangéliuma 18,33-40

 

 

Kedves Testvérek!

 

A keddi igealkalom megtekinthető az alábbi videóban:

 

28. Jézust Kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát.
29. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdezte: "Milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen?"
30. Ezt válaszolták: "Ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked."
31. Pilátus erre ezt mondta nekik: "Vegyétek át ti, és ítéljétek el a ti törvényetek szerint!" A zsidók így feleltek: "Nekünk senkit sincs jogunk megölni!"
32. Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte: milyen halállal kell meghalnia.”

János evangéliuma 18,28-32

 

 

2020 évi karácsonyi és újévi istentiszteleteink hang- és videofelvételei letölthetők honlapunkról:

  • december 25. péntek: Van-e közös nevező(d)? - mp3 | video
  • december 26. szombat: Mennyei híradó - mp3 | video
  • december 31. csütörtök: Jó lenne már, ha vége lenne - mp3 | video
  • január 1. péntek: Újjáteremtés: miért és hogyan? - mp3 | video

 

Delvidek ruha 1Tisztelt Gyülekezet! Kedves Testvérek!

Hálás a szívünk a békásmegyeri református gyülekezet ruha adományáért. Hálatelt szívvel fogadtuk a sok ruhát. Köszönjük Muratov-Szabó Ádám segítségét is, aki a gyülekezetből Szegedre szállította a ruhákat és ott át tudtuk venni, majd négy fordulóval behozni Szerbiába, Bácsfeketehegyre. Köszönjük Baksai-Szabó Kristóf és Lídia kezdeményezését és gyűjtését, az Úr áldja meg a jókedvű és bőkezű adakozókat.

Négy délután osztottuk a ruhákat, mivel egyszerre a járványügyi helyzet végett nem tudtunk sok családot fogadni, összesen kb. 50 családhoz kerültek a ruhaneműből. Mindenki örömmel és hálás szívvel válogatott, többen 3-4 gyermeket is nevelnek, kevés fizetést kell beosztani havonként. A felnőtt, idősebb korosztály is örömmel válogatott és legtöbben megpakoltan indultak otthonuk felé. A ruhák mellett keresztyén irodalmat, gyermekbibliát is ajándékoztunk nekik.

Hálás a szívünk az Úrnak és a kedves Gyülekezetnek, amiért karácsony ünnepe előtt ily módon is segíteni tudtunk magyar családokon. Hisszük, hogy jó helyre kerültek a cipők, ruhák.

Áldott, békés karácsonyi Ünnepeket kívánunk!

 

Halász Sámuel és Renáta

Gyermekmisszió

 

Bővebben...

Kedves Testvérek!

 

A Magyar Református Szeretetszolgálat az idei adventben is szervezett adománygyűjtést rászoruló családoknak.

Ugyan a járvány miatt nem tudtunk személyesen istentiszteleten találkozni a templomban, azonban a tartós élelmiszer adományokat sokan elhozták a templomba.

A szeretetszolgálat becslése szerint mintegy 40 családnak lesz majd segítségére az összegyűjtött adomány.

Köszönjük szépen a Testvérek segítségét, Istené legyen érte a dicsőség!
 

mrsz szeretetdoboz