Ajánló

Legfrissebb album

Gyulekezet

Kedves Testvérek!

Ezúton is tájékoztatást adunk arról, hogy presbitériumunk, - a MRE Zsinat-elnökség ajánlásnak helyt adva - többségi szavazással úgy döntött, hogy 2021. május 2-án újra megszólal az úrnapi istentiszteletre hívogató harangszó, megnyitjuk templomunk ajtaját.

A vasárnaponként 9:30-kor kezdődő istentiszteletünk a jelenleg érvényben lévő járványügyi szabályok és ajánlások tiszteletben tartásával fog zajlani. Arcmaszkban, kézfertőtlenítés után léphetünk a templomtérbe, ahol a védőtávolságokat betartva, az előre kijelölt helyeken foglalhatunk helyet. Az istentiszteleten közös éneklés nem lesz.

Újabb döntésig, a gyermekek számára nem lesz itt helyben valós istentisztelet, hanem az eddig megszokott módon, az interneten keresztül szólítjuk meg őket, 11:00-tól. Nem nyitjuk meg egyelőre a baba-mama szobát sem. Az istentiszteletet továbbra is közvetítjük gyülekezetünk YouTube-csatornáján.

Hétközi alkalmainkat továbbra is az interneten keresztül érhetik el a Testvérek. Kedden bibliaórát, csütörtökön és szombaton napi igemagyarázatot teszünk közzé.

Adományokat az istentisztelet keretében a kihelyezett perselyekbe fogadunk. Fenntartói járulékot, egyéb nevesített adományokat kérjük az adakozó nevével, címével és az adomány céljának megjelölésével ellátott borítékban a perselybe helyezni. Az átvételi elismervényt 1 hét múlva a presbiteri asztalnál találjuk majd meg, abban a borítékban, amiben adományunkat hoztuk.

Presbitériumunk arról is döntést hozott, hogy erre a nyárra sem gyerek-tábort, sem a gyülekezeti csendeshetet nem szervezünk.

Lelkészi hivatalunkban – ahogyan eddig is – telefonos egyeztetés után van módunk ügyintézésre.

Szeretettel kérjük a Testvéreket döntéseink tudomásul vételére. Mindannyiunk érdekében hoztuk ezeket, az óvatos felelősség és a jelenlegi helyzet ismeretében. Döntéseink a jövőben, a járvány-helyzet változásával fognak módosulni, melyről folyamatosan tájékoztatjuk gyülekezetünk tagjait.

Urunk irgalmában bízva, mindenekért szüntelen hálát adva, szeretettel hívogatjuk a testvéreket Isten Igéjének hallgatására és a testvéri közösség gyakorlására!