Ajánló

Legfrissebb album

Kedves Testvérek!

 

A csütörtöki bűnbánati alkalom megtekinthető az alábbi videóban:

1 Amikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra adják őt.
2 Azután megkötözték, elvitték, és átadták Pilátusnak, a helytartónak.
3 Amikor pedig Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a véneknek,
4 és ezt mondta: Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták: Mi közünk hozzá? A te dolgod.
5 Ekkor ő behajította az ezüstöket a templomba, és eltávozott, majd elment, és felakasztotta magát.

(Máté evangéliuma 27, 1-5)

 

"Egy körben Jézussal - aki ott volt, mégis elveszett"