Ajánló

Legfrissebb album

Kedves Testvérek!

 

A 2020.12.31-i óév végi istentisztelet megtekinthető az alábbi videóban:

"Jó lenne már, ha vége lenne..."

 

1 Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere.
2 Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele.
3 Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.
4 Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethet ismét?
5 Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
6 Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az.
7 Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.
8 A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.
9 Nikodémus megkérdezte tőle: Hogyan történhet meg mindez?
10 Jézus így válaszolt: Te Izráel tanítója vagy, és ezt nem tudod?
11 Bizony, bizony, mondom neked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket.
12 Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek?
13 Nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az Emberfia.

(János ev. 3,1-13)

 

Az aktuális és a korábbi igemagyarázatok megtalálhatóak gyülekezetünk YouTube-csatornáján: https://www.youtube.com/channel/...