Ajánló

Legfrissebb album

 

Keddi bibliaóra - 2021.06.29

 

 

Az aktuális és a korábbi igemagyarázatok megtalálhatóak gyülekezetünk YouTube-csatornáján: https://www.youtube.com/channel/...

 

gyermekistentisztelet logoKedves Szülők, Gyermekek!

 

Vasárnaponként 11:00-tól elérhető Youtube-csatornánkon az aznapi online gyermekfoglalkozás anyaga.

A hozzá tartozó feladatsor előzetesen már letölthető honlapunkról, aki szeretné, ki tudja nyomtatni.

 

A foglalkozások alkalmával igyekszünk minden korosztály számára érthetően átadni Isten üzenetét.

 

Örömmel értesítjük a szülőket és gyermekeket, hogy 2021. június 20. vasárnaptól újra személyes együttlétben tartjuk a gyermek-istentiszteleteket! Összevonva, egy csoportban várjuk nyáron a gyermekeket, ovistól 4. osztályosig. Online gyermekistentiszteletet már nem közvetítünk.

Szeptembertől reményeink szerint újra korosztályos csoportokban tudjuk tartani a gyermek-istentiszteleteket.

 

Ezzel párhuzamosan a babás/kisgyermekes testvéreket is várjuk a baba-szobába, ahol kihangosítva tudják követni az istentiszteletet.

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

Kedves Testvérek!

 

A 2021 nagyheti és húsvéti alkalmaink igehirdetései meghallgathatók, letölthetők:

március 30. kedd (előkészítő alkalom) - János evangéliuma 18,28-32 (videó)

március 31. szerda (előkészítő alkalom) - János evangéliuma 18,33-40 (videó)

ápr. 1. csütörtök (előkészítő alkalom) - János evangéliuma 19,1-16 (videó)

ápr. 2. péntek (nagypéntek) - "Bele, a közepébe!" - János evangéliuma 19,16-30 (videó, hang)

ápr. 4. vasárnap (húsvét vasárnap) - "Váratlan vagy érthetetlen?" - János evangéliuma 20,1-23 (videó, hang)

ápr. 5. hétfő (húsvét hétfő) - "Teljességgel érthetetlen?" - János evangéliuma 20,19-23 (videó, hang)

 

Kedves Testvérek!

 

A csütörtöki igealkalom megtekinthető az alábbi videóban:

 

1. Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta. 2. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá; 3. oda járultak hozzá, és ezt mondták: "Üdvözlégy, zsidók királya!" - és arcul ütötték. 4. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk: "Íme, kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne." 5. Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a töviskorona és a bíborruha. Pilátus így szólt hozzájuk: "Íme, az ember!" 6. Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak: "Feszítsd meg, feszítsd meg!" Pilátus pedig ezt mondta nekik: "Vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek." 7. A zsidók így válaszoltak neki: "Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát." 8. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. 9. Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust: "Honnan való vagy te?" De Jézus nem felelt neki. 10. Pilátus ekkor így szólt hozzá: "Nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszíttesselek?" 11. Jézus így válaszolt: "Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked: ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne." 12. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak: "Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja: aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak." 13. Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust az épület elé, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet Kövezett-udvarnak, héberül pedig Gabbatának neveztek. 14. A húsvétra való előkészület napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz: "Íme, a ti királyotok!" 15. Azok pedig felkiáltottak: "Vidd el, vidd el, feszítsd meg!" Pilátus ezt mondta nekik: "A ti királyotokat feszítsem meg?" A főpapok így válaszoltak: "Nem királyunk van, hanem császárunk!" 16. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust,”

János evangéliuma 19,1-16

 

 

Kedves Testvérek!

 

A szerdai igealkalom megtekinthető az alábbi videóban:

 

33. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust, és megkérdezte tőle: "Te vagy a zsidók királya?"
34. Jézus viszont ezt kérdezte tőle: "Magadtól mondod-e ezt, vagy mások mondták neked rólam?"
35. Pilátus erre így szólt: "Hát zsidó vagyok én? A te néped és a főpapok adtak át nekem téged: Mit tettél?"
36. Jézus így felelt: "Az én országom nem e világból való: ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való."
37. Pilátus ezt mondta neki: "Akkor mégis király vagy te?" Jézus így válaszolt: "Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra."
38. Pilátus így szólt hozzá: "Mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk: "Én nem találok benne semmiféle bűnt.
39. Szokás nálatok, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén: akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát?"
40. Ekkor újra kiáltozni kezdtek: "Ne ezt, hanem Barabbást!" Ez a Barabbás pedig rabló volt.”

János evangéliuma 18,33-40

 

 

Kedves Testvérek!

 

A keddi igealkalom megtekinthető az alábbi videóban:

 

28. Jézust Kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát.
29. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdezte: "Milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen?"
30. Ezt válaszolták: "Ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked."
31. Pilátus erre ezt mondta nekik: "Vegyétek át ti, és ítéljétek el a ti törvényetek szerint!" A zsidók így feleltek: "Nekünk senkit sincs jogunk megölni!"
32. Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte: milyen halállal kell meghalnia.”

János evangéliuma 18,28-32