Ajánló

Legfrissebb album

2020 évi karácsonyi és újévi istentiszteleteink hang- és videofelvételei letölthetők honlapunkról:

  • december 25. péntek: Van-e közös nevező(d)? - mp3 | video
  • december 26. szombat: Mennyei híradó - mp3 | video
  • december 31. csütörtök: Jó lenne már, ha vége lenne - mp3 | video
  • január 1. péntek: Újjáteremtés: miért és hogyan? - mp3 | video

 

Delvidek ruha 1Tisztelt Gyülekezet! Kedves Testvérek!

Hálás a szívünk a békásmegyeri református gyülekezet ruha adományáért. Hálatelt szívvel fogadtuk a sok ruhát. Köszönjük Muratov-Szabó Ádám segítségét is, aki a gyülekezetből Szegedre szállította a ruhákat és ott át tudtuk venni, majd négy fordulóval behozni Szerbiába, Bácsfeketehegyre. Köszönjük Baksai-Szabó Kristóf és Lídia kezdeményezését és gyűjtését, az Úr áldja meg a jókedvű és bőkezű adakozókat.

Négy délután osztottuk a ruhákat, mivel egyszerre a járványügyi helyzet végett nem tudtunk sok családot fogadni, összesen kb. 50 családhoz kerültek a ruhaneműből. Mindenki örömmel és hálás szívvel válogatott, többen 3-4 gyermeket is nevelnek, kevés fizetést kell beosztani havonként. A felnőtt, idősebb korosztály is örömmel válogatott és legtöbben megpakoltan indultak otthonuk felé. A ruhák mellett keresztyén irodalmat, gyermekbibliát is ajándékoztunk nekik.

Hálás a szívünk az Úrnak és a kedves Gyülekezetnek, amiért karácsony ünnepe előtt ily módon is segíteni tudtunk magyar családokon. Hisszük, hogy jó helyre kerültek a cipők, ruhák.

Áldott, békés karácsonyi Ünnepeket kívánunk!

 

Halász Sámuel és Renáta

Gyermekmisszió

 

Bővebben...

Kedves Testvérek!

 

A 2021.01.01-i újévi istentisztelet megtekinthető az alábbi videóban:

 

16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
17 Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.
18 Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében.

(János ev. 3,16-18)

 

Az aktuális és a korábbi igemagyarázatok megtalálhatóak gyülekezetünk YouTube-csatornáján: https://www.youtube.com/channel/...

 

Kedves Testvérek!

 

A 2020.12.31-i óév végi istentisztelet megtekinthető az alábbi videóban:

"Jó lenne már, ha vége lenne..."

 

1 Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere.
2 Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele.
3 Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.
4 Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethet ismét?
5 Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
6 Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az.
7 Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.
8 A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.
9 Nikodémus megkérdezte tőle: Hogyan történhet meg mindez?
10 Jézus így válaszolt: Te Izráel tanítója vagy, és ezt nem tudod?
11 Bizony, bizony, mondom neked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket.
12 Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek?
13 Nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az Emberfia.

(János ev. 3,1-13)

 

Az aktuális és a korábbi igemagyarázatok megtalálhatóak gyülekezetünk YouTube-csatornáján: https://www.youtube.com/channel/...

 

Kedves Testvérek!

 

A Magyar Református Szeretetszolgálat az idei adventben is szervezett adománygyűjtést rászoruló családoknak.

Ugyan a járvány miatt nem tudtunk személyesen istentiszteleten találkozni a templomban, azonban a tartós élelmiszer adományokat sokan elhozták a templomba.

A szeretetszolgálat becslése szerint mintegy 40 családnak lesz majd segítségére az összegyűjtött adomány.

Köszönjük szépen a Testvérek segítségét, Istené legyen érte a dicsőség!
 

mrsz szeretetdoboz